• Quy định bảo hành sản phẩm
    

  Quy định bảo hành sản phẩm

  Căn cứ chính sách bán hàng số 26/CSBH – T&T ban hàng ngày 31/5/2013; Căn cứ chính sách bảo hành số: 147Ban hành ngày 4/6/2013 của Công ty TNHH T&T Mortor. T&T Motor đã ban hành Quy định về việc thực hiện bảo hành và bảo dưỡng định kỳ đối với sản phẩm xe 4 bánh chờ hành gắn động cơ cho nhãn hiệu T&T Exotic GS300 như sau

   

   

  Chi tiết...

 • Chính sách bảo hành sản phẩm
    

  Chính sách bảo hành sản phẩm

  Căn cứ theo văn bản số 147/2013/CSBHSPT&TMOTOR được ban hành ngày 04 tháng 06 năm 2013 của Công ty TNHH T&T Motor, khách hàng khi mua xe T&T Exotic 300 sẽ được hưởng chính sách bảo hành theo toàn văn văn bản dưới đây.

   

  Chi tiết...