Đỗ Quang Hiển – Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Quang Hiển sinh năm 1962. Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một số Công ty khác như: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty CP Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land), Tổng công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), Công ty CP T&T Đà Nẵng, Công ty TNHH T&T Hưng Yên , T&T Motor,  Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, Uỷ Viên mặt trận tổ quốc Việt  Nam…

 

 

Ông Mai Xuân Sơn – Phó Tổng Giám đốc

Ông Mai Xuân Sơn sinh năm 1974. Ông là Thành Viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T phụ trách khối sản xuất đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH T&T Motor, Giám đốc Công ty TNHH T&T Hưng Yên.

 

 

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó  Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1977. Ông là P. Giám đốc Công ty TNHH T&T Motor kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH T&T Motor, Công ty TNHH T&T Hưng Yên. 
   

   

Ông Nguyễn Huy Chiến – Phó  Giám đốc Kỹ Thuật

Ông Nguyễn Huy Chiến sinh năm 1950. Ông là P. Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH T&T Motor , Công ty TNHH T&T Hưng Yên.

   
   

Bà Phạm Thị Gấm – Kế toán trưởng

Bà Phạm Thị Gấm sinh năm 1981. Bà là Kế toán trưởng Công ty TNHH T&T Motor.