• Quá trình

   2010- 2011

   • Năm 2010-2011:
   - Thành Lập Công ty TNHH T&T Motor với vốn điều lệ 100 tỷ đồng
   - Chuyển toàn bộ dây chuyền lắp ráp xe máy về thị trấn Bần - Yên Nhân huyện Mỹ Hào Hưng Yên (Nhà Máy 2).

  • Quá trình

   2012

   Năm 2012: Tiến hành đầu tư sản xuất lắp ráp sản phẩm xe máy motor 04 bánh thay thế cho xe motor 3 bánh

  • Quá trình

   2013

   Năm 2013.

   - Đưa sản phẩm ra thị trường trong nước.

   - Mở rộng các đại lý phân phối dòng sản phẩm mới xe motor 04 bánh và xe máy.

   - Đa dạng hóa thêm các sản phẩm như xe đạp điện đồ điện tử