Tầm nhìn

Công ty TNHH T&T Hưng Yên, T&T Motor phấn đấu không ngừng để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia , đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần.


 

  Tuyên bố sứ mệnh

Trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh đa quốc gia, bền vững lâu dài duy trì và phát triển giá trị thương hiệu trở nên uy tín, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.


 

  Giá trị cốt lõi của Công ty

“Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh tập đoàn.
“Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác .
“Sáng tạo và Đổi mới” trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.
“Lợi nhuận và hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh.
“Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.


 

  Định hướng chiến lược

• Năm 2014 trở thành một trong những công ty lớn mạnh ổn định bền vững với thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất chế tạo xe máy, xe motor 03 và 04 bánh trong nước.


 

  Mục tiêu tăng trưởng

• Trở thành một trong những công ty danh tiếng trên thị trường trong nước và khu vực.
• Cam kết bảo vệ uy tín thương hiệu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng các qui định và luật pháp xã hội.
• Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.
• Luôn cố gắng bảo đảm những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác.
• Tăng trưởng và phát triển ổn định gắn kết với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.
• Luôn cung ứng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng và uy tín cao, đạt tiêu chuẩn qui định.
• Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh danh trên phạm vi toàn quốc, phát triển kinh doanh tới thị trường khu vực và quốc tế đến năm 2020.