Thông tư 16/2014 của Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe motor 04 bánh

28/06/2014

Ngày 04 tháng 06 vừa qua Bộ GTVT đã ban hành thông tư "Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ".

 

Ngày 13/5/2014, Bộ GTVT đã ban hành thông tư số :16/2014/TT-BGTVT  hướng dẫn về việc thực hiện “ Quy định về điều khiển đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ “  nhằm thay thế các quyết định cũ trước đây. Để khách hàng nắm rõ các nội dung chính của thông tư nhằm phục vụ quá trình tư vấn, bán hàng  và lưu hành sản phẩm 4 bánh chở hàng EXOTIC GS300, Công ty T&TMOTOR xin đăng tải toàn bộ nội dung thông tư tại đây